دانلود تحقیق , پروژه , مقاله , گزارش کارآموزی و ,,,,
دانلود انواع پروژه , پایان نامه , مقاله و گزارش کارآموزی
محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

مجموعه فروشگاه های دانشجو کار خود را با هدف ارائه محصولات مورد نیاز دانشجویان در حال تحصیل شروع کرد . این محصولات که شامل پروژه و تحقیق آماده و پاورپوینت و کمک پایان نامه کارشناسی و ارشد و گزارش کارآموزی و کارورزی می باشند با قیمت های مناسب دردسترش دانشجویان قرار داده شده اند . به فروشگاه های ما سر بزنید و با اطمینان خرید کنید daneshjoo.mefiles.ir ...... myshop.filekar.ir

دانلود پروژه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات در ادارات و آموزش و پرورش

دانلود پروژه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات در ادارات و آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه­اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات را تجربه مي­كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه­اي را جامعه اطلاعاتي مي­گويند .

جامعه اطلاعاتي جامعه­اي است كه در آن زندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد جامعه به فناوري اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­اي است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتي در اماكن تفريحي از اين تكنولوژي­ حداكثر استفاده را مي­برند.

 بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژي در اختيار صاحب نظران فن و صنايع قرار داشت و مشروعيت آن نيز به تاييد و تصديق آنان مرتبط بود در جامعه جديد اطلاعات تكنولوژيستها علماي اجتماعي و مردم معمولي نيز مرتبط با تكنولوژي اطلاعاتي قرار گرفته و بخشي از زندگي روزمره آنان شده است. زيرا اطلاعات و اخبار در گروه نيازهاي اساسي همه مردم قرار گرفته است و توليدات آن استفاده همه جانبه دارد.

موضوع : بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات در ادارات  و آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

فرمت : Doc

فهرست عناوین این پایان نامه 170 صفحه ای :

 • چكيده 

فصل اول: كليات پژوهش

 • 1-1- مقدمه 
 • 2-1- بيان مسئله 
 • 3-1- اهميت ضرورت پژوهش 
 • 4-1- انگيزه پژوهش 
 • 5-1- هدف پژوهش 
 • 6-1- سوال پژوهش 
 • 7-1- تعاريف عملياتي

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

 • 1-2- مباني نظري پژوهش 
 • 1-1-2- فرهنگ سازماني 
 • 2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني 
 • 3-1-2- اهميت فرهنگ سازماني 
 • 4-1-2- خصوصيات فرهنگ سازماني 
 • 5-1-2- منابع فرهنگ 
 • 6-1-2- شيوه پيدايش فرهنگ 
 • 7-1-2- انواع فرهنگ سازمان 
 • 8-1-2- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي 
 • 9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان 
 • 10-1-2- فرهنگ سازماني و توسعه 
 • 11-1-2- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش 
 • 12-1-2- رابطه فناوري و فرهنگ 
 • 13-1-2- رابطه فرهنگ و مديريت 
 • 14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني 
 • 15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان 
 • 16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ 
 • 17-1-2- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني 
 • 18-1-2- تغيير فرهنگ سازماني 
 • 19-1-2- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار 
 • 20-1-2- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني 
 • 1-20-1-2- الگوي آجيل پارسونز 
 • 2-20-1-2- الگوي اوچي 
 • 3-20-1-2- الگوي پيترز و واترمن 
 • 4-20-1-2- الگوي ليت وين و اترينگر 
 • 5-20-1-2- الگوي كرت لوين 
 • 6-20-1-2- الگوي منوچهر كيا 
 • 2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • 1-2-2- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 2-2-2- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 3-2-2- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 5-2-2- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • 1-5-2-2- پول الكترونيك 
 • 2-5-2-2- تجارت الكترونيك 
 • 3-5-2-2- دولت الكترونيك 
 • 4-5-2-2- نشر الكترونيك 
 • 5-5-2-2- پارك هاي فناوري 
 • 6-5-2-2- شهر اينترنتي 
 • 7-5-2-2- دهكده جهاني 
 • 6-2-2- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 1-6-2-2- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 2-6-2-2- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows 
 • 3-6-2-2- واژه پردازها Word 
 • 4-6-2-2- صفحه گسترها Excel 
 • 5-6-2-2- بانك اطلاعاتي Access 
 • 6-6-2-2- ارائه مطلب Power point 
 • 7-6-2-2- اينترنت Internet 
 • 7-2-2- ظهور اينترنت 
 • 8-2-2- اينترنت چيست 
 • 9-2-2- شبكه عنكبوتي جهاني 
 • 10-2-2- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات 
 • 11-2-2- فناوري پوش 
 • 12-2-2- ارتباطات شبكه اي 
 • 13-2-2- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 14-2-2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 15-2-2- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات 
 • 16-2-2- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 17-2-2- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 18-2-2- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 19-2-2- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي 
 • 20-2-2- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي 
 • 22-2-2- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات 
 • 23-2-2- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات 
 • 24-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده 
 • 25-2-2- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 26-2-2- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان 
 • 27-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه 
 • 28-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا 
 • 29-2-2- مديريت فناوري اطلاعات IT 
 • 3-2- پيشينه پژوهش 
 • 1-3-2- پژوهش هاي داخل كشور 
 • 2-3-2- پژوهش هاي خارج كشور

فصل سوم: فرايند پژوهش

 • 1-3- روش پژوهش 
 • 2-3- جامعه پژوهش 
 • 3-3- نمونه و روش نمونه گيري 
 • 4-3- ابزار پژوهش 
 • 1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازماني 
 • 2-4-3- پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 • 5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش 
 • 6-3- روش جمع آوري اطلاعات 
 • 7-3- روشهاي تجزيه و تحليل آماري

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري

 • 1-4- مقدمه 
 • 2-4- اطلاعات عمومی 
 • 3-4- توصيف داده ها 
 • 4-4- تحليل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

 • 1-5- بحث و نتيجه گيري 
 • 1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش 
 • 2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش
 • 1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش 
 • 2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش 
 • 3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش 
 • 2-5- نتيجه كلي 
 • 3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش 
 • 4-5- پيشنهادهاي پژوهش 
 • 5-5- خلاصه پژوهش

منابع و مآخذ

 • فهرست منابع فارسي 
 • فهرست منابع لاتين

ضمايم

 • پرسشنامه فرهنگ سازماني
 • پرسشنامه فناوري اطلاعات
 

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
g32g3g32_388251_8176.zip304k

دانلود پروژه با موضوع اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز

دانلود پروژه با موضوع اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز از آنجا که هیچ ابزاری تا نیازمند بشر نباشد گسترش پیدا نمی کند واز آنجا که تامین انرژی امروزه حرف اول را می زند اکتشاف سوخت وتهیه آن باعث توجه به آبهای عمیق شده است که بعضی از ابزارهای مورد نیاز برای این اکتشافات سازه های دریایی ومهارهای کششی در عمق بیشتر از 1000 متر است،که نیازمند استفاده از متد های بسیار جدید نسبت به متدهای قدیمی و سنتی است.         سازههای دریا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پروژه با موضوع درمان سریع در مطب

دانلود پروژه با موضوع درمان سریع در مطب این نوشته مجموعه ای است کوچک در راستای هدفی بزرگ؛ آموزش و همه انسانها درتمام طول عمر به آموزش نیازمندند. با عنایت به حجم وسیع اطلاعات پزشکی و همچنین تولید سریع علم و تغییر چشمگیر مطالب آن، آموزش مداوم از اصول شاغلین به این حرفه می باشد. از آنجایی که در مورد درمان بیماریهای اورژانس کتب متعددی توسط همکاران پر تلاشمان در کشور به چاپ رسیده است، جالی خالی کتابی جامع که بتواند در زمینه درمان بیماریهای د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 13,500 تومان 10% تخفیف

دانلود پروژه با موضوع آفات گلخانه ای

دانلود پروژه با موضوع آفات گلخانه ای در چند دهه اخير تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگي نظير تهران بازار مصرف بزرگي را براي محصولات كشاورزي فراهم كرده است. لذا زمين هاي كشاورزي، تا شعاع زيادي نسبت به اين مراكز براي رفع نيازهاي غذايي اين جمعيت اختصاص يافته است اما با گسترش جمعيت در شهرها به تدريج نياز به روش هاي جديدي كه توانايي توليد بالاتر و برداشت محصول خارج از فصل را داشته باشد، بيشتر آشكار مي شد لذا به تدريج گلخانه ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود پروژه با موضوع تاريخ نگاري در ايران تا عصر پهلوي

دانلود پروژه با موضوع تاريخ نگاري در ايران تا عصر پهلوي             با ورود اعراب به ايران نيز تاريخنگاري ايراني دستخوش دگرگوني چدي نشد و رشدي كيفي نكرد. با ظهور سلسله هاي ايراني نژاد كه گسترش زبان فارسي و تكامل فرهنگي را در پي داشت، تاريخنگاري ايراني نيز ايجاد شد و تاريخ طبري در عصر سامانيان كه يك «سلسله ايراني نژاد» بود به فارسي ترجمه شد. بلافاصله بعد از ترجمه تاريخ طبري به فارسي (در حدود سال 352/963) سلسله ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

دانلود پروژه اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

دانلود پروژه اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان در حال حاضر با افزایش سریع جمعیت و احتیاج روزافزونی که به مواد غذایی بالاخص موادپروتئینی احساس می شود تأمین  نیازهای غذایی انسانها در درجه اول اهمیت درجوامع بشری قرار گرفته است. گزارشها نشان می دهند که در هر ساعت 8700 نفر به جمعیت جهان افزوده می شود که این مسئله با توجه به بهبود وضعیتت بهداشتی جوامع و ارائه روشهای نوین پیشگیری از بیماریها که منجر به کاهش مرگ ومیز و بالارفتن حد متوسط عمر گردید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان
پرفروش ترین محصولات
filesell

الکسا