دانلود تحقیق , پروژه , مقاله , گزارش کارآموزی و ,,,,
دانلود انواع پروژه , پایان نامه , مقاله و گزارش کارآموزی
محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

مجموعه فروشگاه های دانشجو کار خود را با هدف ارائه محصولات مورد نیاز دانشجویان در حال تحصیل شروع کرد . این محصولات که شامل پروژه و تحقیق آماده و پاورپوینت و کمک پایان نامه کارشناسی و ارشد و گزارش کارآموزی و کارورزی می باشند با قیمت های مناسب دردسترش دانشجویان قرار داده شده اند . به فروشگاه های ما سر بزنید و با اطمینان خرید کنید daneshjoo.mefiles.ir ...... myshop.filekar.ir

دانلود پروژه سيستم كلينيك جراحي

دانلود پروژه سيستم كلينيك جراحي

 

 

 

 

 

 

در کشور ما صنعت نرم افزار يک صنعت نوپا مي باشد، شايد سابقه توليد نرم افزار در ايران به بيش از 15 سال برسد، اما نبايد اين نکته را فراموش کنيم که ما هميشه مصرف کننده بوده ايم. زبان هاي برنامه نويسي، سيستم هاي عامل، بهبود دهنده هاي کامپايلر و چنديدن محصول بنيادين ديگر همه و همه را از ديگران دريافت کرده و استفاده نموده ايم. اگر نيازي به تغيير در اين محصولات احساس کرده ايم هميشه به انتظار ارائه نسخه بعدي از سوي شرکت هاي توليد کننده نشسته ايم. کار هاي نرم افزاري که بصورت تيمي انجام ميشوند به تازه گي رونق گرفته اند.

از اين رو از طرف مجريان پروژه تصميم گرفته شد تا اين پروزه به صورت منفرد اجرا نشود، هر چند دو نفر نمي توانند يک تيم باشند، اين حرکت مي توانست روحيه کار تيمي را حد اقل در مجريان آن پرورش دهد.

از طرفي با آَشنايي قبلي مجريان نسبت به سيستم هاي درماني از جمله کلنيک هاي جراحي تصميم بر آن شد تا بناي اين پروژه برپايه اين سيستم ها باشد. براي نمود عملي اين طرح تصميم گرفته شد تا از اتتزاع دوري شود و کار عملا بر روي يک مرکز درماني انجام شود. اما متاسفانه هيج يک از مراکز درشهر مشهد حاضر به همکاري در اين زمينه نشدند. و پروژه براساس يک سري فرضيات بنا نهاده شد. البته کمک هايي همه شد که نمي توان از آنها چشم پوشيد. با کامل تر شدن پروژه يک مرکز جراحي در شهر قم حاضر به همکاري شد که برنامه بوسيله سيستم RAS براي آنها نصب و راه اندازي شد و هم اکنون در مرحله آزمايش مي باشد.

با توجه به فراگير شدن صنعت نرم افزار و نياز جامعه جهاني به اين فناوري بالا (High-Tech) دانشجويان رشته نرم افزار مي بايد گام موثري در اين راه بردارند. صنعتي که در کشور ما همچنان رنگ و بوي آماتور دارد.

 

موضوع : سيستم كلينيك جراحي

تعداد صفحات : 110

فرمت : ورد

 

فهرست عناوین :

 • چکيده    
  مقدمه    
  تکنولوژي هاي مورد استفاده    
  1    معرفي Actor  هاي سيستم    
  1-1    بيمار
  1-1-1    مواردي که بايد براي بيمار ثبت شود    
  2-1-1    فيلد هاي اطلاعاتي بيمار    
  2-1    مسئول پذيرش    
  3-1    مسئول ترخيص    
  1-3-1    اعمال انجام شده در زمان ترخيص    
  2-3-1    ثبت هايي که بايد توسط ترخيص گر انجام شود    
  4-1    مدير مرکز    
  1-4-1    ثبت هايي که بايد زير نظر مديريت انجام شود.    
  2-4-1    اطلاعات مهم براي مدير    
  5-1    اپراتور اتاق عمل    
  6-1    پزشک (تيم پزشکي)    
  2    Use Case هاي سيستم        
  1-2    مقدمه    
  2-2    Use Case هاي تعريفي
  1-2-2    Use Case تعريف پزشك     
  2-2-2    Use Case تعريف گروه هاي پزشكي     
  3-2-2    Use Case تعريف بيمه    
  4-2-2    Use Case تعريف گروه هاي عمل    
  5-2-2    Use Case تعريف عمل    
  6-2-2    Use Case  تعريف بخش    
  7-2-2    Use Case تعريف دارو    
  8-2-2    Use Case تعريف نوع پذيرش    
  9-2-2    Use Case تعريف سرويس    
  10-2-2    Use Case تعريف كمك جراح    
  11-2-2    Use Case تعريف نوع ترخيص    
  12-2-2    Use Case انواع بيهوشي    
  13-2-2    Use Case تعريف واحد هاي دارويي    
  14-2-2    Use Case تعريف تعرفه ها    
  15-2-2    Use Case تعريف كاي عمل    
  16-2-2    Use Case تعريف دارو هاي يك عمل    
  17-2-2    Use Case تعريف ست هاي عمل    
  18-2-2    Use Case تعريف استوك اتاق عمل    
  19-2-2    Use Case شرح عمل    
  20-2-2    Use Case تعريف كاربران    
  3-2    Use Case هاي عملي    
  1-3-2    Use Case پذيرش بيمار    
  2-3-2    Use Case درج مشخصات بيمار    
  3-3-2    Use Case درج مشخصات همراه (هان) بيمار    
  4-3-2    Use Case اتاق عمل    
  5-3-2    Use Case بخش    
  6-3-2    Use Case  ترخيص    
  4-2    Use Case هاي گزارش گيري    
  1-4-2    Use Case بيماران بستري شده بيمه    
  2-4-2    Use Case بيماران سرپايي بيمه    
  3-4-2    Use Case بيماران بستري شده بيمه تكميلي    
  4-4-2    Use Case بيماران سرپايي بيمه تكميلي    
  5-4-2    Use Case  همه بيماران    
  6-4-2    Use Case شخصي پزشك    
  7-4-2    Use Case مشخصات بيماران بستري شده    
  8-4-2    Use Case عمل هاي انجام شده پزشكان    
  9-4-2    Use Case عمل هاي يك بيمار    
  3    BPM (Business Process Model) هاي سيستم    
  1-3    پذيرش و ترخيص از ديدگاه بيمار    
  1-1-3    بيمار در خواست پذيرش مي كند    
  2-1-3    مسئول پذيرش مشخصات بيمار را در سيستم ذخيره مي كند    
  3-1-3    براساس نوع پذيرش به بيمارسرويس داده مي شود وموردمعالجه قرارمي گيرد.    
  4-1-3    صورت حساب بيمار بوسيله مامور ترخيص محاسبه مي شود    
  5-1-3    صورت حساب را پرداخت كرده وترخيص مي شود    
  2-3    بررسي  عملكرد از ديدگاه مديريت مركز    
  3-3    بررسي گزارشات مالي توسط پزشك    
  4    شرح فني ماژول(Form) ها    
  1-4    مشخصات ظاهري فرم ليست  پزشکان     
  1-1-4    امکانات فرم    
  2-1-4    فيلترهاي فرم    
  3-1-4    دکمه هاي فرم    
  4-1-4    مشخصات ظاهري  فرم پزشک    
  5-1-4    فيلترهاي فرم     
  6-1-4    دکمه هاي فرم    
  2-4    مشخصات ظاهري فرم ليست  گروههاي پزشکي    
  1-2-4    فيلترهاي فرم     
  2-2-4    دکمه هاي فرم    
  3-2-4    مشخصات گريد يا ليست فرم گروههاي پزشکي    
  4-2-4    مشخصات ظاهري فرم گروه پزشک    
  5-2-4    اجزاي فرم    
  6-2-4    فيلترهاي فرم    
  7-2-4    دکمه هاي فرم    
  3-4    مشخصات ظاهري فرم ليست بيمه ها    
  1-3-4    امکانات فرم    
  2-3-4    فيلترهاي فرم    
  3-3-4    دکمه هاي فرم    
  4-3-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست بيمه ها    
  4-4    مشخصات ظاهري فرم سازمانها    
  1-4-4    اجزاي فرم    
  2-4-4    فيلترهاي فرم    
  3-4-4    دکمه هاي فرم    
  4-4-4    مشخصات ظاهري فرم اطلاعات بخشها:    
  5-4-4    فيلترهاي فرم    
  6-4-4    دکمه هاي فرم    
  7-4-4    مشخصات گريد يا ليست فرم اطلاعات بخشها    
  5-4    مشخصات ظاهري فرم بخش    
  1-5-4    اجزاي فرم    
  2-5-4    فيلترهاي فرم    
  3-5-4    دکمه هاي فرم    
  6-4    مشخصات ظاهري فرم ليست داروها     
  1-6-4    امکانات فرم    
  2-6-4    فيلترهاي فرم    
  3-6-4    دکمه هاي فرم    
  4-6-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست داروها    
  5-6-4    مشخصات ظاهري فرم دارو     
  6-6-4    فيلترهاي فرم     
  7-6-4    دکمه هاي فرم    
  7-4    مشخصات ظاهري فرم ليست واحد هاي دارو    
  1-7-4    فيلترهاي فرم     
  2-7-4    دکمه هاي فرم
  8-4    مشخصات ظاهري فرم ليست انواع پذيرش    
  1-8-4    فيلترهاي فرم    
  2-8-4    دکمه هاي فرم    
  3-8-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع پذيرش    
  4-8-4    مشخصات ظاهري فرم ليست  سرويسها    
  5-8-4    امکانات فرم    
  6-8-4    فيلترهاي فرم    
  7-8-4    دکمه هاي فرم    
  8-8-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست سرويسها    
  9-4    مشخصات ظاهري فرم ليست کمک جراحان    
  1-9-4    فيلترهاي فرم     
  2-9-4    دکمه هاي فرم    
  3-9-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست کمک جراحان    
  4-9-4    مشخصات ظاهري فرم مشخصات کمک جراحان    
  5-9-4    فيلترهاي فرم     
  6-9-4    دکمه هاي فرم    
  10-4    مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص    
  1-10-4    فيلترهاي فرم    
  2-10-4    دکمه هاي فرم    
  3-10-4    مشخصات گريد يا ليست فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص    
  4-10-4    مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج    
  5-10-4    فيلترهاي فرم    
  6-10-4    دکمه هاي فرم    
  11-4    مشخصات ظاهري فرم ليست انواع بيهوشي    
  1-11-4    فيلترهاي فرم    
  2-11-4    دکمه هاي فرم    
  3-11-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع بيهوشي    
  4-11-4    مشخصات ظاهري فرم انواع بيهوشي    
  5-11-4    فيلترهاي فرم    
  6-11-4    دکمه هاي فرم    
  12-4    مشخصات ظاهري فرم تعريف تعرفه دولتي    
  1-12-4    فيلترهاي فرم    
  2-12-4    دکمه هاي فرم    
  3-12-4    مشخصات ظاهري  فرم تعريف کاي جراحي    
  4-12-4    فيلترهاي فرم    
  5-12-4    دکمه هاي فرم    
  13-4    مشخصات ظاهري فرم ليست ستها    
  1-13-4    فيلترهاي فرم    
  2-13-4    دکمه هاي فرم    
  3-13-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    
  4-13-4    مشخصات ظاهري فرم استوک اتاق عمل    
  5-13-4    فيلترهاي فرم    
  6-13-4    دکمه هاي فرم    
  14-4    مشخصات ظاهري فرم ليست عملها    
  1-14-4    امکانات فرم    
  2-14-4    فيلترهاي فرم    
  3-14-4    دکمه هاي فرم    
  4-14-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    
  5-14-4    مشخصات ظاهري فرم تعريف کاربر    
  6-14-4    فيلترهاي فرم    
  7-14-4    دکمه هاي فر    
  8-14-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    
  15-4    مشخصات ظاهري فرم ورود به برنامه    
  16-4    مشخصات ظاهري فرم پذيرش بيمار    
  1-16-4    امکانات فرم    
  2-16-4    دکمه هاي اين فرم    
  3-16-4    مشخصات ظاهري  فرم مشخصات بيمار    
  4-16-4    امکانات فرم    
  5-16-4    فيلترهاي فرم    
  6-16-4    دکمه هاي فرم    
  7-16-4    مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات بيمار    
  8-16-4    مشخصات ظاهري  فرم مشخصات همراه بيما    
  9-16-4    امکانات فرم    
  10-16-4    فيلترهاي فرم     
  11-16-4    دکمه هاي فرم    
  12-16-4    مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات همراه بيمار    
  17-4    مشخصات ظاهري  فرم اتاق عمل    
  1-17-4    امکانات فرم    
  2-17-4    فيلترهاي فرم    
  3-17-4    دکمه هاي فرم    
  4-17-4    مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل    
  18-4    مشخصات ظاهري  فرم بخش    
  1-18-4    امکانات فرم    
  2-18-4    فيلترهاي فرم     
  3-18-4    دکمه هاي فرم    
  19-4    مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل    
  20-4    مشخصات ظاهري  فرم ترخيص    
  1-20-4    امکانات فرم    
  2-20-4    فيلترهاي فرم     
  3-20-4    دکمه هاي فرم    
  4-20-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ترخيص    
  5-20-4    مشخصات ظاهري  فرم عمل    
  6-20-4    فيلترهاي فرم    
  7-20-4    دکمه هاي فرم    
  21-4    کليه فرمهاي مربوط گزارشات مختلف     
  1-21-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه    
  2-21-4    مشخصات گريد يا ليست فرم    
  22-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه    
  1-22-4    مشخصات گريد يا ليست فرم    
  23-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه تکميلي    
  1-23-4    مشخصات گريد يا ليست فرم     
  24-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه تکميلي    
  1-24-4    مشخصات گريد يا ليست فرم     
  25-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازهزينه همه بيماران    
  1-25-4    مشخصات گريد يا ليست فرم    
  26-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري شده    
  1-26-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده    
  27-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از عملهاي انجام شده پرشکان    
  1-27-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده    
  28-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازحق العملهاي پزشکان    
  1-28-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     
  29-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از صورت حساب بيماران سرپايي    
  1-29-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     
  30-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه اتاق عمل    
  1-30-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     
  31-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه بيهوشي هر پزشک     
  1-31-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه بيهوشي هر پزشک    
  32-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي اتاق عمل     
  1-32-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه داروهاي اتاق عمل    
  33-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه سرويسها     
  1-33-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه سرويسها    
  34-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي آزاد بيماران بيمه اي    
  1-34-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه داروهاي آزاد بيماران بيمه اي    
  35-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه کلي داروهاي آزاد    
  1-35-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه کلي داروهاي آزاد    
  36-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه لباس بيماران    
  1-36-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه لباس بيماران    
  37-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه غذاي بيماران    
  1-37-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه کلي غذاي     
  38-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازحق العملهاي خاص پزشکان    
  1-38-4    مشخصات گريد يا ليست فرم حق العملهاي خاص پزشکان    
  39-4    فرم مربوط به تغيير کلمه عبور    
  1-39-4    فيلترهاي فرم    
  2-39-4    دکمه هاي فرم    
  40-4    فرم مربوط به تعويض کاربر    
  1-40-4    فيلترهاي فرم    
  2-40-4    دکمه هاي فرم    
  41-4    فرم مربوط به تغيير کلمه عبورپزشکان    
  1-41-4    فيلترهاي فرم    
  2-41-4    دکمه هاي فرم     
  3-41-4    مشخصات گريد يا ليست فرم تغيير کلمه عبورپزشکان     
  42-4    فرم مربوط به ماشين حساب    
  43-4    فرم مربوط به پشتيبان گيري    
  1-43-4    فيلترهاي فرم    
  2-43-4    دکمه هاي فرم    
  44-4    فرم مربوط به تعيين مسيرپشتيبان گيري    
  1-44-4    فيلترهاي فرم    
  2-44-4    دکمه هاي فرم    
  45-4    فرم مربوط به بازيابي پشتيبان    
  1-45-4    فيلترهاي فرم    
  2-45-4    دکمه هاي فرم    
  46-4    فرم مربوط به تغيير پنل    
  1-46-4    فيلترهاي فرم    
  2-46-4    دکمه هاي فرم    
  5    ERD هاي سيستم    
  1-5    اصلي    
  2-5    عمل ها    
  3-5    روابط ميان پزشكان و سرويس ها    
  4-5    شرح حال براي عمل    
  5-5    شرح حال كلي
  6-5    تخصيص دارو براي عمل    
      نتيجه گيري        
      منابع و ماخذ        

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
4124vb2_435370_6614.zip342.8k

دانلود پروژه با موضوع اطمينان بخشي سيستم توزيع

دانلود پروژه با موضوع اطمينان بخشي سيستم توزيع               براي داشتن عملكرد مطمئن در سيستم توزيع بايستي به محدوديتهاي موجود سيستم توزيع توجه شود كه به برخي از آنها در ادامه اشاره مي گردد.  محدويتهاي گرمايي (Thermal limitations) : بايستي توجه داشت كه جريان عبوري از تجهيزات شبكة توزيع از ميزان حد مجاز تعيين شده براي آنها تجاوز نكند. محدويتهاي اقتصادي (Economic limitations): گاهاً ممكن است شرايطي پيش آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود پروژه بررسی ميکرو کنترلر AVR و قابلیتهای سخت افزاری ونرم افزاری آن

دانلود پروژه بررسی ميکرو کنترلر AVR و قابلیتهای سخت افزاری ونرم افزاری آن قطعه ای که این روزها دارد جای خود را در خیلی از وسایل الکتریکی باز میکند .از تلفن گرفته تا موبایل از ماوس لیزری که الان دستتان روی آن است و دارین باهاش کامپیوتر رو کنترل میکنید تا هر وسیله ای که بتوان پیچیدگی رو در اون دید میتونید یک میکروکنترلر رو ببینید . موضوع :  بررسی ميکرو کنترلر و قابلیتهای سخت افزاری ونرم افزاری آن تعداد صفحات : 94 فرمت : ورد   عناوین اصلی : تعریف  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود پروژه بررسی حساسیت کانتراست در بینائی سنجی

دانلود پروژه بررسی حساسیت کانتراست در بینائی سنجی از‌آنجائيکه طيف وسيع تست هاي موجود براي ارزيابي سيستم بينايي نشان دهنده عملکرد کامل سيستم بينايي نيست اگرچه تستهايي مثل حدت بينايي ، ديد رنگ و .... اطلاعات زيادي به ما مي دهد ، با اين حال توصيه مي شود که تست هاي حساسيت کانتراست نيز به عنوان يکي از تستهاي روتين در معاينات کلينيکي به اجرا درآيد . به طوري که مشخص شده تستهاي حساسيت کانتراست در بيماران دچار بيماري MS ، کاتاراکت و گلوکوم بيشتر از ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود پروژه با موضوع شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

دانلود پروژه با موضوع شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان نوشتن از هنر كار ساده اي نيست وليكن تحقيق و تفحص به منظور دستيابي به « مرواريد دانايي» آن هم در عمق اقيانوس گسترده اي چون هنر، به مراتب مشكل تر و سخت تر است . اما اگر عشق در اين تفحص چاشني اراده ي آدمي گردد، ديري نخواهد پاييد كه درهاي درخشان معرفت يكي، پس از ديگري سر از صدف پنهان خود بيرون مي آورند و چونان چراغي، ظلمات جهل و ابهام را به رنگِ نور و روشنايي مزين مي سازند. اما قصه هنر، قص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پروژه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات در ادارات و آموزش و پرورش

دانلود پروژه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات در ادارات و آموزش و پرورش           دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه­اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات را تجربه مي­كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه­اي را جامعه اطلاعاتي مي­گويند . جامعه اطلاعاتي جامعه­اي است كه در آن زندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد جامعه به فناوري اطلاعات و ار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود پروژه با موضوع اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز

دانلود پروژه با موضوع اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز از آنجا که هیچ ابزاری تا نیازمند بشر نباشد گسترش پیدا نمی کند واز آنجا که تامین انرژی امروزه حرف اول را می زند اکتشاف سوخت وتهیه آن باعث توجه به آبهای عمیق شده است که بعضی از ابزارهای مورد نیاز برای این اکتشافات سازه های دریایی ومهارهای کششی در عمق بیشتر از 1000 متر است،که نیازمند استفاده از متد های بسیار جدید نسبت به متدهای قدیمی و سنتی است.         سازههای دریا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري

دانلود پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري شناسايــــي پرت آب در شبكه هاي آب رساني شهري بصورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي كه از مخازن ذخيره و لوله هاي اصلي شبكه توزيع آب شهري و نيز شبكه هاي فــرعي و انشعابات مشتركين كه ممكن است بصورت نشت آب و يا تركيدگي لوله هاي اصلي و فرعي شبكه و انشعابات و شيرهاي شبكه به خارج از ســــيستم توزيع آب منتقل شود و حجم عظيمي از آب سالم و بهداشتي هدر ميرود كه با مشكلات فراواني توليـــــــد و در بعضي از شهرها تصفيه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
پرفروش ترین محصولات
filesell

الکسا